Doporučené sestavy

Nabídka společnosti INSA má v jistém smyslu stavebnicový charakter. Různé kombinace měřičů a dalších komponent z naší produkce úspěšně pokrývají širokou škálu aplikací v průmyslu, vodohospodářství, i v řadě dalších oblastí. Na dotaz vám rádi nabídneme vhodou sestavu přímo pro vaši aplikaci. Chcete-li se v produktech naší společnosti lépe orientovat i sami, najdete níže některé typické sestavy prověřené praxí. Nejedná se však ani zdaleka o úplný výčet všech možných kombinací.

Měření kyslíku a teploty v aktivační nádrži (v nádrži regenerace kalu) ČOV

Klasická sestava s optickým čidlem kyslíku v robustním tyčovém snímači, s alternativou automatického čištění čidla. V závorce varianta pro dvě měřená místa (nádrže).

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) kyslík a teplota, volitelně 2x relé
 • Při venkovní montáži 1x upínka MUT13V s ochrannou stříškou
 • 1x(2x) ponorný snímač SPO41K, nebo SPO41MEK (s automatickým čištěním)
 • 1x(2x) čidlo kyslíku a teploty CSOT53PS
 • 1x(2x) upínka MUT11B

Měření kyslíku a teploty v aktivační nádrži (v nádrži regenerace kalu) ČOV - odlehčená verze

Jednoduchá sestava s volně zavěšeným optickým čidlem kyslíku. V závorce varianta pro dvě měřená místa (nádrže).

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) kyslík a teplota, volitelně 2x relé
 • Při venkovní montáži 1x upínka MUT13V s ochrannou stříškou
 • 1x(2x) závěsné čidlo kyslíku a teploty CSOT63-88
 • 1x(2x) upínka MUT14

Měření kyslíku a teploty v aktivační nádrži (v nádrži regenerace kalu) ČOV - minimální verze

Nejjednodušší sestava tvořená pouze volně zavěšeným optickým čidlem kyslíku. Tato varianta není plnohodnotným měřičem. Vyžaduje externí napájecí zdroj, poskytuje pouze nekalibrovaný výstup 4-20 mA. Vhodné pouze ve spojení s dalším systémem, podporujícím kalibraci měření.

Měření kyslíku a teploty pro aerobní hygienizaci kalu

Sestava s optickým čidlem kyslíku v otevřené nádrži nebo v potrubí, pro rozšířený rozsah pracovních teplot.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x kyslík a teplota
 • Při venkovní montáži 1x upínka MUT13V s ochrannou stříškou
 • 1x ponorný snímač SPO41K (otevřená hladina), nebo pouzdro čidla PE G3/4K (v potrubí)
 • 1x čidlo kyslíku a teploty CSOT53PSN
 • 1x upínka MUT11B (pouze pro snímač SPO41)

Měření kyslíku a teploty pro povrchové vody - řeky, rybníky, nádrže

Sestava s automaticky čištěným optickým čidlem kyslíku. V závorce varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) kyslík a teplota
 • Při venkovní montáži 1x upínka MUT13V s ochrannou stříškou
 • 1x(2x) ponorný snímač SPO41MEK s automatickým čištěním
 • 1x(2x) čidlo kyslíku a teploty CSOT53PS
 • 1x(2x) upínka MUT11B (podle potřeby)

Měření kyslíku a teploty pro úpravny vody – surová voda

Sestava s automaticky čištěným optickým čidlem kyslíku, vzorek vody přiveden hadicí.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x kyslík a teplota
 • 1x průtočný snímač SPR41ME s automatickým čištěním
 • 1x čidlo kyslíku a teploty CSOT53PL

Měření kyslíku a teploty pro rybochovné technologie

Sestavy s automaticky čištěnými optickými čidly kyslíku v robustních snímačích, pro 1 - 4 měřená místa. Alternativa měření přímo v nádrži, nebo přivedením vzorku vody hadicí.

 • 1x měřič MFD88
 • Při venkovní montáži 1x upínka MUT13V s ochrannou stříškou
 • 1-4x ponorný snímač SPO41MEK (v nádrži), nebo průtočný snímač SPR41MEK (vzorek přiveden hadicí)
 • 1-4x čidlo kyslíku a teploty CSOT53PS
 • 1-4x upínka MUT11B (podle potřeby, pouze pro snímače SPO41MEK)

Měření kyslíku a teploty pro rybochovné technologie - bez čištění

Jednodušší sestava pro měření volně zavěšenými optickými čidly kyslíku přímo v nádržích, kde není potřeba častého čištění čidel. Konfigurace alternativně pro 1 - 12 měřených míst (nad 4 měření výstup jen přes rozhraní MODBUS).

 • 1x měřič MFD88
 • Při venkovní montáži 1x upínka MUT13V s ochrannou stříškou
 • 1-12x čidlo kyslíku a teploty CSOT63-88
 • 1-12x upínka MUT14 (podle potřeby)

Měření pH v neutralizačních nádržích

Sestava se skleněnou elektrodou pH v robustním tyčovém snímači s automatickým čištěním čidla. Měření v otevřené nádrži, v závorce varianta pro dvě měřená místa. (Pozn.: Skleněná čidla nejsou vhodná pro měření za přítomnosti fluoridových iontů.)

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) pH
 • Při venkovní montáži 1x upínka MUT13V s ochrannou stříškou
 • 1x(2x) ponorný snímač SPO41MEK s automatickým čištěním
 • 1x(2x) čidlo pH typ 01-30GK
 • 1x(2x) čidlo teploty TTK21PS (je-li požadována teplotní korekce)
 • 1x(2x) upínka MUT11B (podle potřeby)

Měření pH pro úpravny vody - surová voda, dávkování vápna, dávkování flokulantu

Sestava se skleněnou elektrodou pH, s automatickým čištěním čidla. Přívod vzorku vody hadicí, v závorce je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) pH
 • 1x(2x) průtočný snímač SPR41ME s automatickým čištěním
 • 1x(2x) čidlo pH typ 01-30G
 • 1x(2x) čidlo teploty TTK21PL (je-li požadována teplotní korekce)

Měření pH pro úpravny vody - upravená voda

Sestava se skleněnou elektrodou pH v průtočném snímači, nebo jen v úsporném průtočném bloku. Přívod vzorku vody hadicí, bez automatického čištění čidla. V závorce je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) pH
 • 1x(2x) průtočný snímač SPR42, nebo průtočný blok PB42V doplněný krabicí PK41
 • 1x(2x) čidlo pH typ 01-29G (pro SPR42) nebo 01-29GK (pro PB42V)
 • 1x(2x) čidlo teploty TTK21PS (je-li požadována teplotní korekce)

Měření pH (a teploty) pro ČOV - přítok

Klasická sestava se skleněnou elektrodou pH v tyčovém ponorném snímači, pro měření v nádrži či kanálu s otevřenou hladinou. Kulový kryt napomáhá samočištění čidla prouděním vody (mechanické čištění zde není doporučeno vzhledem k obvyklé přítomnosti vláknitých látek).

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x pH
 • 1x ponorný snímač SPO41K s kulovým krytem
 • 1x čidlo pH typ 01-29GK
 • 1x čidlo teploty TTK21PS (je-li požadována teplotní korekce)
 • 1x upínka MUT11B

Měření pH (a teploty) pro ČOV - přítok (odlehčená verze)

Úsporná sestava se skleněnou elektrodou pH ve volně zavěšeném miniaturním snímači. Úspora prostoru a ceny je vykoupena nižším komfortem obsluhy a údržby čidla.

Měření pH a teploty pro rybochovné technologie

Úsporná sestava se skleněnými elektrodami pH ve volně zavěšených miniaturních snímačích. Jediný měřič obslouží až 12 měřených míst (nad 4 měření výstup jen přes rozhraní MODBUS).

 • 1x měřič MFD88
 • 1-12x závěsný snímač SHI63
 • 1-12x čidlo pH typ 521-BNC
 • 1-12x upínka MUT14 (podle potřeby)

Měření ORP pro úpravny vody - surová voda, kontrola po dávkování manganistanu

Měření ORP s automatickým čištěním čidla, alternativy s přívodem vzorku vody hadicí nebo pro otevřenou hladinu. V závorce je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) ORP, volitelně 2x relé
 • 1x(2x) průtočný snímač SPR41ME nebo ponorný snímač SPO41ME s automatickým čištěním
 • 1x(2x) čidlo ORP typ Pt271T

Měření ORP a pH pro úpravny vody

Kombinace obou obvyklých měření v jediném přístroji. Varianta s automatickým čištěním čidel je vhodná na surovou vodu, případně do dalších míst technologie, kde probíhá dávkování vápna, flokulantu apod.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x ORP + pH, volitelně 2x relé
 • 2x průtočný snímač SPR41ME s automatickým čištěním
 • 1x čidlo ORP typ Pt271T
 • 1x čidlo pH typ 01-30G
 • 1x čidlo teploty TTK21PL (je-li požadována teplotní korekce meření pH)

Měření ORP pro ČOV

Sestava s automaticky čištěným čidlem v tyčovém ponorném snímači, pro měření v nádrži či kanálu s otevřenou hladinou. V závorce je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) ORP, volitelně 2x relé
 • Při venkovní montáži 1x upínka MUT13V s ochrannou stříškou
 • 1x(2x) ponorný snímač SPO41MEK s automatickým čištěním čidla
 • 1x(2x) čidlo ORP typ Pt271TK
 • 1x(2x) upínka MUT11B

Měření konduktivity (a teploty) v potrubí

Sestava pro měření čisté vody skleněným čidlem vloženým přímo do potrubí pomocí jednoduchého pouzdra, případně pomocí odolného vkládaného snímače z nerezové oceli. Vzhledem k obtížnému čištění není tato varianta vhodná při výskytu jakéhokoliv zdroje znečištění čidla. V závorce je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) konduktivita
 • 1x(2x) pouzdro čidla PE G3/4D nebo vkládaný snímač SVK42
 • 1x(2x) čidlo konduktivity typ C21, nebo C29 (je-li požadována teplotní korekce)
 • 1x(2x) krabice PK41

Měření konduktivity (a teploty) na volné hladině

Sestava pro měření v nádržích a kanálech s otevřenou hladinou. Automatické čištění čidel obstojí i ve znečištěných vodách, vzhledem k použití plastových dílů a nerezových elektrod však není tato varianta vhodná pro vysoké teploty a agresivní roztoky. V závorce je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) konduktivita
 • 1x(2x) ponorný snímač SPO41MEK s automatickým čištěním, nebo alternativně SPO41K (bez čištění)
 • 1x(2x) čidlo konduktivity CS21K
 • 1x(2x) čidlo teploty TTK21PS (je-li požadována teplotní korekce)
 • 1x(2x) upínka MUT11B (podle potřeby)

Měření volného chloru (případně volného aktivního chloru) v úpravnách vody

Sestava s čidlem v úsporném průtočném bloku, vhodná pro čistou vodu. Přívod vzorku vody hadičkou. V závorkách je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) chlor
 • 1x(2x) průtočný blok PB42V
 • 1x(2x) krabice PK41
 • 1x(2x) čidlo CSUT43PS-R (alternativně CSCT43PS-R při měření volného aktivního chloru)

Měření volného chloru (případně volného aktivního chloru) a pH v úpravnách vody

Sestava s dvojicí čidel v úsporném průtočném bloku, vhodná pro čistou vodu. Přívod vzorku vody hadičkou. V závorkách je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) chlor a 1x(2x) pH
 • 1x(2x) průtočný blok PB42V
 • 1x(2x) krabice PK41
 • 1x(2x) čidlo CSUT43PS-R (alternativně CSCT43PS-R při měření volného aktivního chloru)
 • 1x(2x) čidlo pH typ 01-29GK

Měření pH, ORP a chloru pro bazény a koupaliště (s možností řídit přímo dávkování)

Měření trojice obvyklých parametrů bazénové vody v jediném kompaktním bloku s přívodem vzorku vody hadičkou. Lze také přímo řídit dávkování chemie, zpravidla pro dosažení správných hodnot pH a chloru. V závorce uvedená varianta obslouží dva bazény v rámci téhož objektu, je však omezena max. 4 výstupy proudovou smyčkou 4-20 mA a max. 4 relé.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) pH + ORP + Chlor, volitelně 2x(4x) relé (přímo řízené dávkování)
 • 1x(2x) průtočný blok PB43V
 • 2x(4x) krabice PK41
 • 1x(2x) čidlo pH typ 01-29GK
 • 1x(2x) čidlo ORP typ Pt271TK
 • 1x(2x) čidlo chloru a teploty CSUT43PS

Měření pH a chloru pro bazény a koupaliště (s možností řídit přímo dávkování)

Měření dvojice nejdůležitějších parametrů bazénové vody v jediném kompaktním bloku s přívodem vzorku vody hadičkou. Lze také přímo řídit dávkování chemie. V závorce uvedená varianta obslouží dva bazény v rámci téhož objektu, je však omezena max. 4 výstupy proudovou smyčkou 4-20 mA a max. 4 relé.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) pH + Chlor, volitelně 2x(4x) relé (přímo řízené dávkování)
 • 1x(2x) průtočný blok PB42V
 • 1x(2x) krabice PK41
 • 1x(2x) čidlo pH typ 01-29GK
 • 1x(2x) čidlo chloru a teploty CSUT43PS

Měření chlordioxidu v úpravnách vody

Sestava s čidlem v úsporném průtočném bloku, vhodná pro čistou vodu. Přívod vzorku vody hadičkou. V závorkách je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) chlordioxid
 • 1x(2x) průtočný blok PB42V
 • 1x(2x) krabice PK41
 • 1x(2x) čidlo CSDT43PS-R

Měření chlordioxidu a pH v úpravnách vody

Sestava s dvojicí čidel v úsporném průtočném bloku, vhodná pro čistou vodu. Přívod vzorku vody hadičkou. V závorkách je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) chlordioxid a 1x(2x) pH
 • 1x(2x) průtočný blok PB42V
 • 1x(2x) krabice PK41
 • 1x(2x) čidlo CSDT43PS-R
 • 1x(2x) čidlo pH typ 01-29GK

Měření ozonu v úpravnách vody

Sestava s čidlem v úsporném průtočném bloku, vhodná pro čistou vodu. Přívod vzorku vody hadičkou. V závorkách je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

Měření ozonu a pH v úpravnách vody

Sestava s dvojicí čidel v úsporném průtočném bloku, vhodná pro čistou vodu. Přívod vzorku vody hadičkou. V závorkách je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) ozon a 1x(2x) pH
 • 1x(2x) průtočný blok PB42V
 • 1x(2x) krabice PK41
 • 1x(2x) čidlo CSZT43PS-R
 • 1x(2x) čidlo pH typ 01-29GK

Měření vody odebírané z potrubí čidly ISE

Sestava pro měření některou ze široké škály iontově selektivních elektrod v provozních podmínkách. Vzorek vody se přivádí a odvádí hadicí. Tyto aplikace je třeba pečlivě zvážit s ohledem na poměrně náročnou údržbu čidel ISE a požadovanou frekvenci čištění čidel. Případné nasazení automatického čištění čidel je třeba předem s námi konzultovat, protože některá čidla vyžadují použití samostatné referentní elektrody.

Měření čidly ISE v nádržích a kanálech s otevřenou hladinou

Sestava pro měření některou ze široké škály iontově selektivních elektrod v provozních podmínkách. Elektroda je pomocí tyčového ponorného snímače umístěna přímo do nádrže s otevřenou hladinou. Tyto aplikace je třeba pečlivě zvážit s ohledem na poměrně náročnou údržbu čidel ISE a požadovanou frekvenci čištění čidel. Případné nasazení automatického čištění čidel je třeba předem s námi konzultovat, s ohledem na potřebu použití samostatné referentní elektrody.