Oxidačně-redukční potenciál: Roztoky a náhradní díly

Součásti, které jsou v kontaktu s měřeným médiem, se vždy více či méně opotřebovávají. Dlouhodobě přesné a spolehlivé měření proto vyžaduje provádění nezbytné údržby. Podle druhu používaných čidel se jedná především o pravidelné kalibrace, výměnu drobných opotřebovaných částí, případně celých čidel vybraných druhů.

Řadu těchto běžných úkonů zvládnete snadno i sami, čímž ušetříte čas i náklady na výjezd našeho technika. Příslušné postupy najdete v návodech k použití jednotlivých produktů, případně vám poradíme i po telefonu. Níže najdete potřebný drobný materiál.

Referenční roztok ORP

Referenční roztok ORP

Referenční roztok slouží pro kalibraci měření ORP. Uvedená hodnota ORP platí při 25 °C, proti referentní elektrodě Ag/AgCl.

OznačeníHodnotaBalení
SS ORP 11225 mV100 ml, 500 ml, 1000 ml
SS ORP 12252 mV100 ml, 500 ml, 1000 ml
SS ORP 13468 mV100 ml, 500 ml, 1000 ml

Pomocné roztoky k čidlům pH, ORP, ISE

Pomocné roztoky k čidlům pH, ORP, ISE

Můžeme dodat také další pomocné roztoky, určené pro údržbu čidel pH a ORP, resp. pro měření ISE:

  • Deproteinační roztok pro čištění membrán pH elektrod
  • Neionogenní detergent pro čištění membrán pH elektrod
  • Uchovávací roztok pro pH a ORP elektrody
  • Referentní roztoky a roztoky solných můstků
  • Upravovací roztoky, adjustory iontové síly a pH pro měření ISE