Hodnota pH: Doporučené sestavy

Nabídka společnosti INSA má v jistém smyslu stavebnicový charakter. Různé kombinace měřičů a dalších komponent z naší produkce úspěšně pokrývají širokou škálu aplikací v průmyslu, vodohospodářství, i v řadě dalších oblastí. Na dotaz vám rádi nabídneme vhodou sestavu přímo pro vaši aplikaci. Chcete-li se v produktech naší společnosti lépe orientovat i sami, najdete níže některé typické sestavy prověřené praxí. Nejedná se však ani zdaleka o úplný výčet všech možných kombinací.

Měření pH v neutralizačních nádržích

Sestava se skleněnou elektrodou pH v robustním tyčovém snímači s automatickým čištěním čidla. Měření v otevřené nádrži, v závorce varianta pro dvě měřená místa. (Pozn.: Skleněná čidla nejsou vhodná pro měření za přítomnosti fluoridových iontů.)

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) pH
 • Při venkovní montáži 1x upínka MUT13V s ochrannou stříškou
 • 1x(2x) ponorný snímač SPO41MEK s automatickým čištěním
 • 1x(2x) čidlo pH typ 01-30GK
 • 1x(2x) čidlo teploty TTK21PS (je-li požadována teplotní korekce)
 • 1x(2x) upínka MUT11B (podle potřeby)

Měření pH pro úpravny vody - surová voda, dávkování vápna, dávkování flokulantu

Sestava se skleněnou elektrodou pH, s automatickým čištěním čidla. Přívod vzorku vody hadicí, v závorce je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) pH
 • 1x(2x) průtočný snímač SPR41ME s automatickým čištěním
 • 1x(2x) čidlo pH typ 01-30G
 • 1x(2x) čidlo teploty TTK21PL (je-li požadována teplotní korekce)

Měření pH pro úpravny vody - upravená voda

Sestava se skleněnou elektrodou pH v průtočném snímači, nebo jen v úsporném průtočném bloku. Přívod vzorku vody hadicí, bez automatického čištění čidla. V závorce je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) pH
 • 1x(2x) průtočný snímač SPR42, nebo průtočný blok PB42V doplněný krabicí PK41
 • 1x(2x) čidlo pH typ 01-29G (pro SPR42) nebo 01-29GK (pro PB42V)
 • 1x(2x) čidlo teploty TTK21PS (je-li požadována teplotní korekce)

Měření pH (a teploty) pro ČOV - přítok

Klasická sestava se skleněnou elektrodou pH v tyčovém ponorném snímači, pro měření v nádrži či kanálu s otevřenou hladinou. Kulový kryt napomáhá samočištění čidla prouděním vody (mechanické čištění zde není doporučeno vzhledem k obvyklé přítomnosti vláknitých látek).

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x pH
 • 1x ponorný snímač SPO41K s kulovým krytem
 • 1x čidlo pH typ 01-29GK
 • 1x čidlo teploty TTK21PS (je-li požadována teplotní korekce)
 • 1x upínka MUT11B

Měření pH (a teploty) pro ČOV - přítok (odlehčená verze)

Úsporná sestava se skleněnou elektrodou pH ve volně zavěšeném miniaturním snímači. Úspora prostoru a ceny je vykoupena nižším komfortem obsluhy a údržby čidla.

Měření pH a teploty pro rybochovné technologie

Úsporná sestava se skleněnými elektrodami pH ve volně zavěšených miniaturních snímačích. Jediný měřič obslouží až 12 měřených míst (nad 4 měření výstup jen přes rozhraní MODBUS).

 • 1x měřič MFD88
 • 1-12x závěsný snímač SHI63
 • 1-12x čidlo pH typ 521-BNC
 • 1-12x upínka MUT14 (podle potřeby)

Měření ORP a pH pro úpravny vody

Kombinace obou obvyklých měření v jediném přístroji. Varianta s automatickým čištěním čidel je vhodná na surovou vodu, případně do dalších míst technologie, kde probíhá dávkování vápna, flokulantu apod.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x ORP + pH, volitelně 2x relé
 • 2x průtočný snímač SPR41ME s automatickým čištěním
 • 1x čidlo ORP typ Pt271T
 • 1x čidlo pH typ 01-30G
 • 1x čidlo teploty TTK21PL (je-li požadována teplotní korekce meření pH)

Měření pH, ORP a chloru pro bazény a koupaliště (s možností řídit přímo dávkování)

Měření trojice obvyklých parametrů bazénové vody v jediném kompaktním bloku s přívodem vzorku vody hadičkou. Lze také přímo řídit dávkování chemie, zpravidla pro dosažení správných hodnot pH a chloru. V závorce uvedená varianta obslouží dva bazény v rámci téhož objektu, je však omezena max. 4 výstupy proudovou smyčkou 4-20 mA a max. 4 relé.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) pH + ORP + Chlor, volitelně 2x(4x) relé (přímo řízené dávkování)
 • 1x(2x) průtočný blok PB43V
 • 2x(4x) krabice PK41
 • 1x(2x) čidlo pH typ 01-29GK
 • 1x(2x) čidlo ORP typ Pt271TK
 • 1x(2x) čidlo chloru a teploty CSUT43PS

Měření pH a chloru pro bazény a koupaliště (s možností řídit přímo dávkování)

Měření dvojice nejdůležitějších parametrů bazénové vody v jediném kompaktním bloku s přívodem vzorku vody hadičkou. Lze také přímo řídit dávkování chemie. V závorce uvedená varianta obslouží dva bazény v rámci téhož objektu, je však omezena max. 4 výstupy proudovou smyčkou 4-20 mA a max. 4 relé.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) pH + Chlor, volitelně 2x(4x) relé (přímo řízené dávkování)
 • 1x(2x) průtočný blok PB42V
 • 1x(2x) krabice PK41
 • 1x(2x) čidlo pH typ 01-29GK
 • 1x(2x) čidlo chloru a teploty CSUT43PS