Provozní převodník MFD88

Provozní převodník MFD88

MFD88 je přístroj pro pevnou instalaci v provozních podmínkách, který obslouží současně až 12 měřených míst v libovolné kombinaci nabízených veličin. Poskytuje výstupy ve formě proudových smyček, výstupních relé i digitálního rozhraní, vhodné jak k propojení s obvyklými řídícími systémy, tak i k přímému řízení drobnějších technologií.

Měřená místa jsou obsloužena tzv. vstupními bloky, umístěnými v blízkosti čidel. Díky tomu mohou být měřená místa ve vzdálenosti až 1000 m od přístroje, aniž by to mělo vliv na spolehlivost měření. K připojení všech měřených míst stačí jediný nestíněný dvoužilový kabel s možností libovolného větvení k jednotlivým místům. Upevnění čidel i vstupních bloků zajišťuje široká škála snímačů přizpůsobených měřeným místům různého charakteru. Přístroj podporuje i automatické čištění čidel, teplotní korekci a doplňkové měření teploty ke každému měřenému místu.

Výstupní rozhraní zahrnují čtveřici obvyklých analogových proudových smyček 0-20 / 4-20 mA s volitelným rozsahem, až 4 relé (s možností rozšíření na 8 využitím proudových smyček), a také digitální rozhraní MODBUS / RS485. Je tak možné přímo navázat na běžné konfigurace s klasickými proudovými smyčkami, přímo řídit technologické prvky (jako různé dávkovací ventily apod.), nebo stejně snadno přenést do řídícího systému celou škálu změřených hodnot jediným digitálním rozhraním.

Obsluha na místě je snadná a přehledná, díky kontrastnímu grafickému LCD displeji, dobře čitelnému ve tmě i na slunci, a jednoduchému ovládání pomocí přehledných nabídek a 6 tlačítek. Snadno otvíratelná průhledná dvířka a několik úrovní zaheslení přístupu chrání přístroj před nežádoucími vlivy prostředí i před zásahy nepovolaných osob. Poloautomatické kalibrační procedury značně usnadňují provádění běžné údržby měření.

Možnosti instalace jsou značně široké. Díky širokému rozsahu pracovních teplot, vysokému stupni krytí, alternativní možnosti napájení 230V AC nebo 24V DC, značné povolené délce kabeláže či účinné přepěťové ochraně všech rozhraní (proti sekundárním účinkům blesku), není problém přístroj umístit téměř kamkoliv. Do venkovního protředí je k dispozici ochranná stříška (upínka MUT13V).

Pokročilé funkce přístroje zahrnují zmrazení výstupních hodnot po dobu kalibrací nebo čištění čidel, aby nedocházelo k nežádoucím zásahům do řízení technologie během odstávky měření, možnost záznamu změřených hodnot přímo v přístroji pro pozdější kontrolu nebo stažení, uložení údajů o kalibraci ve vstupním bloku přímo ve snímači, což umožňuje snadné přemístění snímače za účelem údržby či jiného využití bez ztráty kalibrace, i řadu možností přímého řízení technologií přes relé či proudové smyčky, s možností hlídání mezních hodnot, časového zpoždění a další široce konfigurovatelné logiky, nebo použitím integrovaných PID regulátorů s komfortním automatizovaným nastavením.

V objednávce je třeba vždy uvést výčet konkrétních měřených veličin a dalších komponent, aby byly s měřičem dodány potřebné snímače vybavené správnými čidly a vstupními bloky, a konfigurace měřiče správně nastavena pro příslušnou sestavu.

Měření kyslíku a teploty

MFD88 podporuje měření moderními optickými čidly INSA řady CSOT53 a CSOT63, nebo také klasickými čidly Clarkova typu CSOT43, vhodnými i pro měření vyšších hodnot. Kyslíková čidla INSA vždy měří také teplotu.

Měření pH

Pro měření pH se používají klasická skleněná čidla. Je-li požadována teplotní korekce měření pH, je třeba systém doplnit o teploměr TTK21.

Měření ORP

Elektroda pro měření ORP musí být doplněna také příslušnou referentní elektrodou, která je u moderních čidel zpravidla integrovaná přímo v těle čidla. Doplňkové měření teploty se zpravidla neinstaluje, protože měření ORP nevyžaduje žádnou teplotní korekci.

Měření konduktivity

MFD88 podporuje měření konduktivity pomocí klasických dvouelektrodových čidel. Díky pokročilé technologii s automatickou korekcí kapacitní složky jsou změřené údaje přesné i při vysokých hodnotách konduktivity. Je-li systém doplněn o teploměr TTK21, lze zvolit teplotní korekci měření z několika přednastavených profilů, nebo přímo zadat příslušný koeficient. Změřený údaj může být také přepočten na údaj TDS nebo salinity, buď uživatelsky zvoleným koeficientem nebo dle metody PSS-78.

Měření chloru

Pro měření chloru lze použít čidla CSUT43 nebo CSCT43, která registrují různé skupiny sloučenin chloru. Měření je vhodné pro nepřetržité sledování a regulaci koncentrace chloru, musí však být pravidelně kalibrováno (zpravidla metodou DPD). Do téhož přístroje se podle potřeby často instaluje také měření pH, případně i ORP.

Měření chlordioxidu

Pro měření chlordioxidu jsou určena čidla CSDT43. Měření je vhodné pro nepřetržité sledování a regulaci koncentrace chlordioxidu, musí však být pravidelně kalibrováno (zpravidla metodou DPD). Do téhož přístroje lze podle potřeby instalovat také měření pH, případně dalších veličin.

Měření ozonu ve vodě

Pro měření ozonu ve vodě jsou určena čidla CSZT43. Měření je vhodné pro nepřetržité sledování a regulaci koncentrace ozonu ve vodě, musí však být pravidelně kalibrováno (zpravidla metodou DPD). Do téhož přístroje lze podle potřeby instalovat také měření pH, případně dalších veličin. Releové výstupy mohou přímo ovládat ozonizátory.

Měření iontově selektivními elektrodami (ISE)

Přístroj MFD88 podporuje měření vybranými druhy iontově selektivních elektrod (v případě zájmu o jiné měření nás kontaktujte). Každou aplikaci tohoto typu, včetně rozsahu měření, je třeba pečlivě posoudit na základě vlastností jednotlivých čidel.

Automatické čištění čidel

Automatické čištění čidel lze použít na omezeném počtu měřených míst, pokud jsou osazena snímači SPO41ME nebo SPR41ME a čidly vhodnými pro automatické čištění. Měřič automaticky ovládá mechanismus jednotlivých snímačů a po dobu čištění i zmrazí příslušnou měřenou hodnotu, aby nebyl čištěním ovlivněn výstup z přístroje.

Napájecí napětí230 V 50 Hz, nebo 24 V DC ± 20 %
Příkonmax. 20 VA
Rozměry (bez kabelových průchodek)240 x 184 x 115 mm
Váhacca 1,5 kg
KrytíIP 65
Pracovní teplota-20 až +50 °C, vstupní blok -20 až +70 °C
Relativní vlhkost10 až 90 %
Analogové výstupy4x proudové smyčky 0 - 20 nebo 4 - 20 mA, volitelný rozsah přenášených hodnot
Zátěž analogových výstupůPasivní, max. 500 Ω
Releové výstupy2x nebo 4x vestavěné relé
(možnost připojení dalších relé 12V/20mA přes analogové výstupy)
Kotakty vestavěných relémax. 3 A při 230V/50Hz, max. 5 A při 24V DC
Rozsah měření teploty-2 až +100 °C (závisí též na použitém čidlu)
Přesnost měření teploty± 0,2 °C (Základní chyba měření)
Rozsah měření kyslíku (optická čidla CSOT53, CSOT63)0,1 - 20 mg/l nebo 1 - 150 %
Rozsah měření kyslíku (elektrochemické čidlo CSOT43)0,1 - 30 mg/l nebo 1 - 300 %
Přesnost měření kyslíku1 % z rozsahu (Základní chyba měření)
Rozsah měření pH0 - 14 jednotek pH
Přesnost měření pH0,5 % z rozsahu (Základní chyba měření)
Kalibrace pH3 body
Rozsah měření ORP-1000 až +1000 mV
Přesnost měření ORP± 0,5 mV (Základní chyba měření)
Rozlišení měření ORP0,05 mV
Rozsah měření konduktivity30 µS/cm, 300 µS/cm, 3000 µS/cm, 30000 µS/cm, 30 mS/cm, 200 mS/cm (případně 1000 mS/cm - nevhodné pro běžná čidla)
Přesnost měření konduktivity± 2 % z rozsahu (Základní chyba měření)
Teplotní korekce měření konduktivityKoeficient 0 - 10 %/°C nebo přednastavené profily
Přepočet konduktivity na TDS resp. salinituKoeficient 0,25 - 1,5 nebo metoda PSS-78
Rozsah měření chloru0,01 až 3 mg/l
Přesnost měření chloru± 3 % z rozsahu (Základní chyba měření při konstantní teplotě)
Rozsah měření chlordioxidu0,01 až 2 mg/l
Přesnost měření chlordioxidu± 5 % z rozsahu (Základní chyba měření při konstantní teplotě)
Rozsah měření ozonu0,01 až 2 mg/l
Přesnost měření ozonu± 5 % z rozsahu (Základní chyba měření při konstantní teplotě)
Podporované elektrody ISENO3-, K+, Cl-, F-, Ca++, NH4+ (s možností korekce dle K+)
Rozsah měření ISE0,001 až 30 mg/l, 0,01 až 300 mg/l, 0,1 až 3000 mg/l, nebo 1 až 30000 mg/l (závisí také na použitém čidlu)
Rozlišení ISE0,1 mV
Kalibrace ISE3 body pro každý druh čidla
Automatické čištěnímax. 4 měřená místa
Interval automatického čištěníNastavitelný v rozsahu 1 min. až 24 hod.