Analyzátorové stanice

Analyzátorové stanice

Naše společnost nabízí také kompaktní analyzátorové stanice, osazené dle přání zákazníka různými kombinacemi měřících přístrojů z naší nabídky. Stanice zahrnuje kromě analytické části, tvořené jednotlivými přístroji a snímači, také všechny potřebné kabely a hydraulické prvky (přepadovou nádobu pro zajištění optimálního průtoku vody, uzavírací kohouty, potrubí). Po připojení na vzorek vody (z potrubí či pomocného čerpadla), odpad, síťové napětí a případně na přenosové zařízení či počítač, může být tedy stanice zprovozněna během několika málo hodin.

Analyzátorové stanice jsou vhodné k nepřetržitému sledování všech základních kvalitativních parametrů povrchových, spodních i odpadních vod. Mohou být doplněny dalšími snímači z naší nabídky, které pak umožní měřit různé parametry i v dalších profilech, vzdálených až 1000 m od místa instalace stanice.

Všechna čidla jsou velmi účinně automaticky čištěna, což výrazně zvyšuje kvalitu měření a snižuje nároky na obsluhu stanice. Rovněž hydraulické cesty jsou konstruovány tak, aby se minimalizovalo riziko jejich zanášení nerozpuštěnými látkami, nebo biologickými nárůsty.

Naměřené hodnoty jsou k dispozici pro další zpracování buď ve formě standardizovaných analogových signálů (0/4 až 20 mA), nebo přes sériové rozhraní RS485 s protokolem MODBUS. Naměřené hodnoty lze též ukládat v paměti osazených přístrojů k pozdějšímu stažení či kontrole.

 • Hodnota pH
 • Koncentrace kyslíku
 • Konduktivita
 • Oxidačně-redukční potenciál
 • Celková koncentrace organických látek, zákal vody a další možnosti (na dotaz)
 • Teplota
 • Efektivní automatické čištění všech čidel
 • Minimální nároky na obsluhu a údržbu
 • Kompaktní provedení
 • Minimální náklady na instalaci
 • Kontinuální měření
 • Žádná úprava vody před měřením
 • Žádné přídavné chemikálie
 • Přímé výstupy i registrace změřených údajů