Oxidačně-redukční potenciál: Doporučené sestavy

Nabídka společnosti INSA má v jistém smyslu stavebnicový charakter. Různé kombinace měřičů a dalších komponent z naší produkce úspěšně pokrývají širokou škálu aplikací v průmyslu, vodohospodářství, i v řadě dalších oblastí. Na dotaz vám rádi nabídneme vhodou sestavu přímo pro vaši aplikaci. Chcete-li se v produktech naší společnosti lépe orientovat i sami, najdete níže některé typické sestavy prověřené praxí. Nejedná se však ani zdaleka o úplný výčet všech možných kombinací.

Měření ORP pro úpravny vody - surová voda, kontrola po dávkování manganistanu

Měření ORP s automatickým čištěním čidla, alternativy s přívodem vzorku vody hadicí nebo pro otevřenou hladinu. V závorce je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) ORP, volitelně 2x relé
 • 1x(2x) průtočný snímač SPR41ME nebo ponorný snímač SPO41ME s automatickým čištěním
 • 1x(2x) čidlo ORP typ Pt271T

Měření ORP a pH pro úpravny vody

Kombinace obou obvyklých měření v jediném přístroji. Varianta s automatickým čištěním čidel je vhodná na surovou vodu, případně do dalších míst technologie, kde probíhá dávkování vápna, flokulantu apod.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x ORP + pH, volitelně 2x relé
 • 2x průtočný snímač SPR41ME s automatickým čištěním
 • 1x čidlo ORP typ Pt271T
 • 1x čidlo pH typ 01-30G
 • 1x čidlo teploty TTK21PL (je-li požadována teplotní korekce meření pH)

Měření ORP pro ČOV

Sestava s automaticky čištěným čidlem v tyčovém ponorném snímači, pro měření v nádrži či kanálu s otevřenou hladinou. V závorce je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) ORP, volitelně 2x relé
 • Při venkovní montáži 1x upínka MUT13V s ochrannou stříškou
 • 1x(2x) ponorný snímač SPO41MEK s automatickým čištěním čidla
 • 1x(2x) čidlo ORP typ Pt271TK
 • 1x(2x) upínka MUT11B

Měření pH, ORP a chloru pro bazény a koupaliště (s možností řídit přímo dávkování)

Měření trojice obvyklých parametrů bazénové vody v jediném kompaktním bloku s přívodem vzorku vody hadičkou. Lze také přímo řídit dávkování chemie, zpravidla pro dosažení správných hodnot pH a chloru. V závorce uvedená varianta obslouží dva bazény v rámci téhož objektu, je však omezena max. 4 výstupy proudovou smyčkou 4-20 mA a max. 4 relé.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) pH + ORP + Chlor, volitelně 2x(4x) relé (přímo řízené dávkování)
 • 1x(2x) průtočný blok PB43V
 • 2x(4x) krabice PK41
 • 1x(2x) čidlo pH typ 01-29GK
 • 1x(2x) čidlo ORP typ Pt271TK
 • 1x(2x) čidlo chloru a teploty CSUT43PS