Iontově selektivní měření: Provozní převodník MFD88

Provozní převodník MFD88

MFD88 je přístroj pro pevnou instalaci v provozních podmínkách, který obslouží současně až 12 měřených míst v libovolné kombinaci nabízených veličin. Poskytuje výstupy ve formě proudových smyček, výstupních relé i digitálního rozhraní, vhodné jak k propojení s obvyklými řídícími systémy, tak i k přímému řízení drobnějších technologií.

Měřená místa jsou obsloužena tzv. vstupními bloky, umístěnými v blízkosti čidel. Díky tomu mohou být měřená místa ve vzdálenosti až 1000 m od přístroje, aniž by to mělo vliv na spolehlivost měření. K připojení všech měřených míst stačí jediný nestíněný dvoužilový kabel s možností libovolného větvení k jednotlivým místům. Upevnění čidel i vstupních bloků zajišťuje široká škála snímačů přizpůsobených měřeným místům různého charakteru. Přístroj podporuje i automatické čištění čidel, teplotní korekci a doplňkové měření teploty ke každému měřenému místu.

Výstupní rozhraní zahrnují čtveřici obvyklých analogových proudových smyček 0-20 / 4-20 mA s volitelným rozsahem, až 4 relé (s možností rozšíření na 8 využitím proudových smyček), a také digitální rozhraní MODBUS / RS485. Je tak možné přímo navázat na běžné konfigurace s klasickými proudovými smyčkami, přímo řídit technologické prvky (jako různé dávkovací ventily apod.), nebo stejně snadno přenést do řídícího systému celou škálu změřených hodnot jediným digitálním rozhraním.

Obsluha na místě je snadná a přehledná, díky kontrastnímu grafickému LCD displeji, dobře čitelnému ve tmě i na slunci, a jednoduchému ovládání pomocí přehledných nabídek a 6 tlačítek. Snadno otvíratelná průhledná dvířka a několik úrovní zaheslení přístupu chrání přístroj před nežádoucími vlivy prostředí i před zásahy nepovolaných osob. Poloautomatické kalibrační procedury značně usnadňují provádění běžné údržby měření.

Možnosti instalace jsou značně široké. Díky širokému rozsahu pracovních teplot, vysokému stupni krytí, alternativní možnosti napájení 230V AC nebo 24V DC, značné povolené délce kabeláže či účinné přepěťové ochraně všech rozhraní (proti sekundárním účinkům blesku), není problém přístroj umístit téměř kamkoliv. Do venkovního protředí je k dispozici ochranná stříška (upínka MUT13V).

Pokročilé funkce přístroje zahrnují zmrazení výstupních hodnot po dobu kalibrací nebo čištění čidel, aby nedocházelo k nežádoucím zásahům do řízení technologie během odstávky měření, možnost záznamu změřených hodnot přímo v přístroji pro pozdější kontrolu nebo stažení, uložení údajů o kalibraci ve vstupním bloku přímo ve snímači, což umožňuje snadné přemístění snímače za účelem údržby či jiného využití bez ztráty kalibrace, i řadu možností přímého řízení technologií přes relé či proudové smyčky, s možností hlídání mezních hodnot, časového zpoždění a další široce konfigurovatelné logiky, nebo použitím integrovaných PID regulátorů s komfortním automatizovaným nastavením.

V objednávce je třeba vždy uvést výčet konkrétních měřených veličin a dalších komponent, aby byly s měřičem dodány potřebné snímače vybavené správnými čidly a vstupními bloky, a konfigurace měřiče správně nastavena pro příslušnou sestavu.

Měření iontově selektivními elektrodami (ISE)

Přístroj MFD88 podporuje měření vybranými druhy iontově selektivních elektrod (v případě zájmu o jiné měření nás kontaktujte). Každou aplikaci tohoto typu, včetně rozsahu měření, je třeba pečlivě posoudit na základě vlastností jednotlivých čidel.

Automatické čištění čidel

Automatické čištění čidel lze použít na omezeném počtu měřených míst, pokud jsou osazena snímači SPO41ME nebo SPR41ME a čidly vhodnými pro automatické čištění. Měřič automaticky ovládá mechanismus jednotlivých snímačů a po dobu čištění i zmrazí příslušnou měřenou hodnotu, aby nebyl čištěním ovlivněn výstup z přístroje.

Napájecí napětí230 V 50 Hz, nebo 24 V DC ± 20 %
Příkonmax. 20 VA
Rozměry (bez kabelových průchodek)240 x 184 x 115 mm
Váhacca 1,5 kg
KrytíIP 65
Pracovní teplota-20 až +50 °C, vstupní blok -20 až +70 °C
Relativní vlhkost10 až 90 %
Analogové výstupy4x proudové smyčky 0 - 20 nebo 4 - 20 mA, volitelný rozsah přenášených hodnot
Zátěž analogových výstupůPasivní, max. 500 Ω
Releové výstupy2x nebo 4x vestavěné relé
(možnost připojení dalších relé 12V/20mA přes analogové výstupy)
Kotakty vestavěných relémax. 3 A při 230V/50Hz, max. 5 A při 24V DC
Rozsah měření teploty-2 až +100 °C (závisí též na použitém čidlu)
Přesnost měření teploty± 0,2 °C (Základní chyba měření)
Podporované elektrody ISENO3-, K+, Cl-, F-, Ca++, NH4+ (s možností korekce dle K+)
Rozsah měření ISE0,001 až 30 mg/l, 0,01 až 300 mg/l, 0,1 až 3000 mg/l, nebo 1 až 30000 mg/l (závisí také na použitém čidlu)
Rozlišení ISE0,1 mV
Kalibrace ISE3 body pro každý druh čidla
Automatické čištěnímax. 4 měřená místa
Interval automatického čištěníNastavitelný v rozsahu 1 min. až 24 hod.