Upínka MUT11A

Upínka MUT11A Upínka MUT11A

Upínka MUT11A slouží k montáži provozních snímačů SPO41 a SPO41ME na vodorovné i svislé tyče kruhových profilů (typicky zábradlí). Vysunutím snímače směrem nahoru je umožněn základní přístup k čidlům pro účely čištění, kontroly a kalibrace. V závislosti na prostorových podmínkách, případně požadavcích na časté kalibrace či komfort obsluhy, může být vhodnější upínka MUT11B, která umožňuje snímač vyjmout k volné manipulaci.

Průměr tyče25 - 51 mm
Orientace tyčeSvisle nebo vodorovně
Vzdálenost snímače od tyče20 - 50 cm