Koncentrace ozonu ve vodě: Doporučené sestavy

Nabídka společnosti INSA má v jistém smyslu stavebnicový charakter. Různé kombinace měřičů a dalších komponent z naší produkce úspěšně pokrývají širokou škálu aplikací v průmyslu, vodohospodářství, i v řadě dalších oblastí. Na dotaz vám rádi nabídneme vhodou sestavu přímo pro vaši aplikaci. Chcete-li se v produktech naší společnosti lépe orientovat i sami, najdete níže některé typické sestavy prověřené praxí. Nejedná se však ani zdaleka o úplný výčet všech možných kombinací.

Měření ozonu v úpravnách vody

Sestava s čidlem v úsporném průtočném bloku, vhodná pro čistou vodu. Přívod vzorku vody hadičkou. V závorkách je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

Měření ozonu a pH v úpravnách vody

Sestava s dvojicí čidel v úsporném průtočném bloku, vhodná pro čistou vodu. Přívod vzorku vody hadičkou. V závorkách je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

  • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) ozon a 1x(2x) pH
  • 1x(2x) průtočný blok PB42V
  • 1x(2x) krabice PK41
  • 1x(2x) čidlo CSZT43PS-R
  • 1x(2x) čidlo pH typ 01-29GK