Iontově selektivní měření: Roztoky a náhradní díly

Součásti, které jsou v kontaktu s měřeným médiem, se vždy více či méně opotřebovávají. Dlouhodobě přesné a spolehlivé měření proto vyžaduje provádění nezbytné údržby. Podle druhu používaných čidel se jedná především o pravidelné kalibrace, výměnu drobných opotřebovaných částí, případně celých čidel vybraných druhů.

Řadu těchto běžných úkonů zvládnete snadno i sami, čímž ušetříte čas i náklady na výjezd našeho technika. Příslušné postupy najdete v návodech k použití jednotlivých produktů, případně vám poradíme i po telefonu. Níže najdete potřebný drobný materiál.

Kalibrační roztoky pro měření ISE

Kalibrační roztoky pro měření ISE

Na požádání můžeme dodat kalibrační roztoky pro měření ISE, obvykle v balení 100 ml, 500 ml nebo 1000 ml.

 • Amoniový, NH4Cl
 • Lithiový, LiCl
 • Sodíkový, NaCl
 • Draslíkový, KCl
 • Vápníkový, CaCl2
 • Baryový, BaCl2
 • Dusičnanový, KNO3
 • Fluoroborátový, NaBF4
 • Perchlorátový, NaClO4
 • Fluoridový, NaF
 • Chloridový, NaCl
 • Amoniakový, NH4Cl
 • Uhličitanový, NaHCO3

Pomocné roztoky k čidlům pH, ORP, ISE

Pomocné roztoky k čidlům pH, ORP, ISE

Můžeme dodat také další pomocné roztoky, určené pro údržbu čidel pH a ORP, resp. pro měření ISE:

 • Deproteinační roztok pro čištění membrán pH elektrod
 • Neionogenní detergent pro čištění membrán pH elektrod
 • Uchovávací roztok pro pH a ORP elektrody
 • Referentní roztoky a roztoky solných můstků
 • Upravovací roztoky, adjustory iontové síly a pH pro měření ISE