Hodnota pH

Hodnota pH je jedním z nejdůležitějších elektrochemických parametrů vody a jedno z nejfrekventovanějších měření. Hodnota pH je významná pro funkci biologických ČOV, rybochovných a potravinářských zařízení, v nejrůznějších vodohospodářských technologiích, nebo pro monitoring povrchových a odpadních vod. Častým problémem bývá znečištění povrchu čidel, které účinně řeší použití snímačů s automatickým čištěním (SPR41ME, SPO41ME).

Hodnota pH: Provozní převodník MFD88

Provozní převodník MFD88

Hodnota pH: Čidla

Čidla

Hodnota pH: Roztoky a náhradní díly

Roztoky a náhradní díly

Hodnota pH: Příklady aplikací

Příklady aplikací

Hodnota pH: Doporučené sestavy

Doporučené sestavy