Konduktivita

Hodnota konduktivity informuje o úhrnné koncentraci iontů v měřeném roztoku, tedy zprostředkovaně o celkovém obsahu solí, disociovaných kyselin a zásad. V praxi nejpoužívanějšími jednotkami jsou μS/cm a mS/cm. Pro vodné roztoky začíná konduktivita na úrovni 0,05 μS/cm pro ultračisté vody a končí na hodnotách přes 1 S/cm pro některé zásady. Hodnota je závislá také na teplotě, takže zpravidla vyžaduje teplotní kompenzaci. Měření je citlivé na znečištění čidla, především nevodivými povlaky. V závislosti na charakteru měřeného média může být proto vhodné při kontinuálním měření použít snímače s mechanickým čištěním čidla.

Konduktivita: Přenosný měřič MFD80

Přenosný měřič MFD80

Konduktivita: Stolní měřiče řady 77

Stolní měřiče řady 77

Konduktivita: Čidla

Čidla

Konduktivita: Roztoky a náhradní díly

Roztoky a náhradní díly