Koncentrace kyslíku: Doporučené sestavy

Nabídka společnosti INSA má v jistém smyslu stavebnicový charakter. Různé kombinace měřičů a dalších komponent z naší produkce úspěšně pokrývají širokou škálu aplikací v průmyslu, vodohospodářství, i v řadě dalších oblastí. Na dotaz vám rádi nabídneme vhodou sestavu přímo pro vaši aplikaci. Chcete-li se v produktech naší společnosti lépe orientovat i sami, najdete níže některé typické sestavy prověřené praxí. Nejedná se však ani zdaleka o úplný výčet všech možných kombinací.

Měření kyslíku a teploty v aktivační nádrži (v nádrži regenerace kalu) ČOV

Klasická sestava s optickým čidlem kyslíku v robustním tyčovém snímači, s alternativou automatického čištění čidla. V závorce varianta pro dvě měřená místa (nádrže).

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) kyslík a teplota, volitelně 2x relé
 • Při venkovní montáži 1x upínka MUT13V s ochrannou stříškou
 • 1x(2x) ponorný snímač SPO41K, nebo SPO41MEK (s automatickým čištěním)
 • 1x(2x) čidlo kyslíku a teploty CSOT53PS
 • 1x(2x) upínka MUT11B

Měření kyslíku a teploty v aktivační nádrži (v nádrži regenerace kalu) ČOV - odlehčená verze

Jednoduchá sestava s volně zavěšeným optickým čidlem kyslíku. V závorce varianta pro dvě měřená místa (nádrže).

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) kyslík a teplota, volitelně 2x relé
 • Při venkovní montáži 1x upínka MUT13V s ochrannou stříškou
 • 1x(2x) závěsné čidlo kyslíku a teploty CSOT63-88
 • 1x(2x) upínka MUT14

Měření kyslíku a teploty v aktivační nádrži (v nádrži regenerace kalu) ČOV - minimální verze

Nejjednodušší sestava tvořená pouze volně zavěšeným optickým čidlem kyslíku. Tato varianta není plnohodnotným měřičem. Vyžaduje externí napájecí zdroj, poskytuje pouze nekalibrovaný výstup 4-20 mA. Vhodné pouze ve spojení s dalším systémem, podporujícím kalibraci měření.

Měření kyslíku a teploty pro aerobní hygienizaci kalu

Sestava s optickým čidlem kyslíku v otevřené nádrži nebo v potrubí, pro rozšířený rozsah pracovních teplot.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x kyslík a teplota
 • Při venkovní montáži 1x upínka MUT13V s ochrannou stříškou
 • 1x ponorný snímač SPO41K (otevřená hladina), nebo pouzdro čidla PE G3/4K (v potrubí)
 • 1x čidlo kyslíku a teploty CSOT53PSN
 • 1x upínka MUT11B (pouze pro snímač SPO41)

Měření kyslíku a teploty pro povrchové vody - řeky, rybníky, nádrže

Sestava s automaticky čištěným optickým čidlem kyslíku. V závorce varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) kyslík a teplota
 • Při venkovní montáži 1x upínka MUT13V s ochrannou stříškou
 • 1x(2x) ponorný snímač SPO41MEK s automatickým čištěním
 • 1x(2x) čidlo kyslíku a teploty CSOT53PS
 • 1x(2x) upínka MUT11B (podle potřeby)

Měření kyslíku a teploty pro úpravny vody – surová voda

Sestava s automaticky čištěným optickým čidlem kyslíku, vzorek vody přiveden hadicí.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x kyslík a teplota
 • 1x průtočný snímač SPR41ME s automatickým čištěním
 • 1x čidlo kyslíku a teploty CSOT53PL

Měření kyslíku a teploty pro rybochovné technologie

Sestavy s automaticky čištěnými optickými čidly kyslíku v robustních snímačích, pro 1 - 4 měřená místa. Alternativa měření přímo v nádrži, nebo přivedením vzorku vody hadicí.

 • 1x měřič MFD88
 • Při venkovní montáži 1x upínka MUT13V s ochrannou stříškou
 • 1-4x ponorný snímač SPO41MEK (v nádrži), nebo průtočný snímač SPR41MEK (vzorek přiveden hadicí)
 • 1-4x čidlo kyslíku a teploty CSOT53PS
 • 1-4x upínka MUT11B (podle potřeby, pouze pro snímače SPO41MEK)

Měření kyslíku a teploty pro rybochovné technologie - bez čištění

Jednodušší sestava pro měření volně zavěšenými optickými čidly kyslíku přímo v nádržích, kde není potřeba častého čištění čidel. Konfigurace alternativně pro 1 - 12 měřených míst (nad 4 měření výstup jen přes rozhraní MODBUS).

 • 1x měřič MFD88
 • Při venkovní montáži 1x upínka MUT13V s ochrannou stříškou
 • 1-12x čidlo kyslíku a teploty CSOT63-88
 • 1-12x upínka MUT14 (podle potřeby)