Iontově selektivní měření

Iontově selektivní elektrody jsou moderní analytická čidla pro potenciometrické stanovení široké škály iontových analytů za použití různých metod vyhodnocování, používaná v analytických laboratořích, v zemědělství, potravinářském průmyslu, biochemii, farmacii, medicíně, pro ekologická měření povrchových, spodních, pitných a odpadních vod a jiných vzorků, v tribodiagnostice, při analýze trhavin a pyrotechnických složí, pro aplikace ve výzkumných laboratořích, a mnohá další použití. S postupujícím vývojem tato čidla stále více pronikají i do provozních podmínek v průmyslu, třebaže jejich použití v této oblasti má stále své limity.

Iontově selektivní měření: Provozní převodník MFD88

Provozní převodník MFD88

Iontově selektivní měření: Čidla

Čidla

Iontově selektivní měření: Roztoky a náhradní díly

Roztoky a náhradní díly

Iontově selektivní měření: Příklady aplikací

Příklady aplikací

Iontově selektivní měření: Doporučené sestavy

Doporučené sestavy