Koncentrace ozonu ve vodě: Příklady aplikací

Měřiče a měřící sestavy INSA nacházejí uplatnění v široké škále aplikací v průmyslu, vodohospodářství, i v řadě dalších oblastí. Níže najdete stručné informace a tipy k některým typickým aplikacím.

Měření ozonu v úpravnách vody

Měření ozonu v úpravnách vody

Měřiče ozonu umožňují kontrolovat a řídit dávkování při dezinfekci upravené pitné vody, kontrolovat maximální přípustnou koncentraci ve výstupní vodě a udržovat optimální koncentraci v průběhu předozonizace ve vstupních technologických stupních úpraven vody.

Ozon na rozdíl od chloru odstraňuje nejen bakteriální, ale také virovou infekci. Je rovněž využíván pro likvidaci zápachu, zákalu a zabarvení způsobeného organickým znečištěním vody. Neméně důležité je využití ozonu při odstraňování železa, manganu a dalších kovů při výrobě pitné vody. Stejný význam má aplikace ozonu také i při likvidací ekologických zátěží.

Dodávaná membránová čidla řady CSZT43 vynikají dlouhou životností membrány a odolností proti znečištění. Montují se v těchto aplikacích obvykle do cenově výhodných průtočných bloků PB42V, PB43V. Problémy s měřením ozonu ovšem mohou nastat za přítomnosti manganu i v minimálních koncentracích. V takových případech se osvědčilo nasazení průtočného snímače s automatickým čištěním (SPR41ME).

Měření ozonu: Bazény a koupaliště

Měření ozonu: Bazény a koupaliště

Měřiče řídí dezinfekční proces, tak aby se dosáhlo požadovaných koncentrací ozonu ve vodě na vstupu do bazénu. Bez automatického dávkování prakticky nelze koncentrace dezinfekčních prostředků udržet v požadovaných mezích.

Úprava bazénové vody aplikací ozonu je velmi účinnou, a také ekologicky čistou metodou. Odstraňuje všechny mikroorganismy včetně virů, snižuje koncentraci řady dalších nebezpečných látek a omezuje i zákal vody.

Dodávaná membránová čidla řady CSZT43 vynikají dlouhou životností membrány a odolností proti znečištění. Montují se v těchto aplikacích obvykle do cenově výhodných průtočných bloků PB42V, PB43V, případně do průtočných snímačů.