Koncentrace ozonu ve vodě: Čidla

Vhodně zvolené čidlo je základem každé měřící sestavy. K dispozici je řada různých typů a variant, podle měřených veličin, rozměrů, případně způsobů použití či montáže. Velká většina čidel z naší nabídky má charakter pouhé součásti větší měřící sestavy, a lze je tedy uspokojivě používat pouze s kompatibilním měřičem. Čidla určená pro provozní aplikace jsou přizpůsobena k montáži do snímačů, které zajistí jejich upevnění a ochranu, a k připojení do svorkovnice. Varianty určené pro laboratorní použití a přenosné měřiče jsou zakončeny příslušným konektorem. Čidla, s ohledem na přímý kontakt s měřeným médiem, mívají z celé sestavy nejkratší životnost.

Čidla ozonu a teploty CSZT43

Čidla ozonu a teploty CSZT43

CSZT43 je ampérometrické membránové čidlo určené pro měření koncentrace ozonu (a také teploty) ve vodě, především za účelem kontinuálního řízení technologií.

Principem těchto čidel je dvojice elektrod ponořených do elektrolytu, odděleného od měřeného prostředí membránou prostupnou pro ozon (ale i pro jiné plyny, jako O2, Cl2). Na katodě dochází k redukci ozonu a tím vzniku elektrického proudu úměrného parciálnímu tlaku ozonu. Čidla při své činnosti spotřebovávají ozon, který je odebírán z měřeného prostředí, a tedy se uplatní všechny faktory ovlivňující rychlost difúze k povrchu katody. Proud čidla závisí také na teplotě, což měřiče INSA kompenzují na základě údaje z teploměru vestavěného v čidle.

TypUrčeníRozměry
CSZT43PS-RMontáž do SPO41, SPO41K, SPO42, SPO41MEK, PB42V, PB43V, PE G3/4KØ14,5 x 57 mm
CSZT43PL-RMontáž do SPR42, SPR41ME, PE G3/4L, SVK42Ø14,5 x 113 mm
DruhAmpérometrické membránové čidlo
Rozsah měření0,01 - 5,0 mg/l
Pracovní teplota1 - 40 °C
Kolísání nulového signálutyp. ±0,01 mg/l
Pohyb měřeného vzorkumin. 20 cm/s
Materiál ve styku s měřeným médiemPolyetylentereftalát, PTFE, silikon, nerezová ocel