Oxidačně-redukční potenciál: Příklady aplikací

Měřiče a měřící sestavy INSA nacházejí uplatnění v široké škále aplikací v průmyslu, vodohospodářství, i v řadě dalších oblastí. Níže najdete stručné informace a tipy k některým typickým aplikacím.

Měření pH a ORP: Bazény a koupaliště

Měření pH a ORP: Bazény a koupaliště

Přístroje pro měření pH v těchto aplikacích automaticky udržují optimální hodnotu pH, pomocí dávkování louhu nebo kyseliny. Obvykle se souběžně měří a reguluje také koncentrace chloru. Častý je také požadavek na sledování hodnoty ORP.

Pro tyto aplikace je výhodné použití měřiče MFD88 ve vícekanálové konfiguraci. Jediný přístroj pak měří chlor a pH, případně chlor, pH a ORP, podle prostorových možností i z několika měřených míst současně. Může také přímo řídit dávkování i bez použití dalších řídících systémů.

Měření ORP na biologických čistírnách odpadních vod

Měření ORP na biologických čistírnách odpadních vod

Oxidačně - redukční potenciál (ORP) je veličina, podle které lze usuzovat zda se měřené prostředí nachází v aerobní nebo anaerobní oblasti. U biologických ČOV lze měřením ORP monitorovat a optimalizovat chod denitrifikačních stupňů.

Základním předpokladem pro spolehlivé měření ORP je udržení čistého povrchu měrné kovové elektrody. V mnoha případech toho lze dosáhnout pouze mechanickým čištěním čidla, kde se v praxi výborně osvědčují snímače INSA s automatickým čištěním (SPR41ME, SPO41ME).

Měření ORP v úpravnách vody

Měření ORP v úpravnách vody

Měření ORP se v této oblasti využívá především k řízení preparace pískových filtrů manganistanem. Pro tuto aplikaci je nutno použít snímače s automatickým čištěním (SPR41ME, SPO41ME).

Pomocí měření ORP lze rovněž monitorovat nízké koncentrace (do cca 0,15 mg/l) chloru, chlordioxidu nebo ozonu v čisté vodě.