Konduktivita: Příklady aplikací

Měřiče a měřící sestavy INSA nacházejí uplatnění v široké škále aplikací v průmyslu, vodohospodářství, i v řadě dalších oblastí. Níže najdete stručné informace a tipy k některým typickým aplikacím.

Měření konduktivity: Bazény a koupaliště

Měření konduktivity: Bazény a koupaliště

Moderní způsob dezinfekce vody pro bazény používá roztoku soli místo dávkování chloru. Takto upravená voda má vlastnosti podobné mořské vodě a je vhodná především pro osoby citlivé na chlor.

Měření konduktivity se používá při přípravě solného roztoku vhodné koncentrace, který se následně dávkuje do čisté vody na vstupu do bazénu. Pro měření jsou vhodná dvouelektrodová čidla z naší nabídky.

Měření konduktivity v úpravnách vody

Měření konduktivity v úpravnách vody

Měření konduktivity se používá při přípravě vápenného mléka pro následnou alkalizaci. Měřiče ovládají dávkovací prvky a automaticky zajišťují optimální koncentraci vápenného mléka.

Hodnoty konduktivity se zde pohybují v desítkách mS/cm. Pro měření jsou díky pokročilé technologii měřičů INSA i v tomto případě vhodná dvouelektrodová čidla z naší nabídky, která lze v případě potřeby snadno kombinovat také s automatickým čištěním (snímače SPR41ME, SPO41ME).

Výroba destilované a deionizované vody

Konduktivita je základním parametrem, který určuje kvalitu destilované, redestilované nebo deionizované vody.

Hodnota konduktivity se v těchto případech pohybuje od desetin µS/cm do jednotek µS/cm. Pro měření je vhodné dvouelektrodové čidlo CE11.

Měření konduktivity v rámci monitoringu povrchových vod

Měření konduktivity v rámci monitoringu povrchových vod

Konduktivita patři ke standardním parametrům měřeným v povrchových vodách. V tomto případě je konduktivita informací především o obsahu chloridu sodného.

Pro tuto aplikaci je vhodné použít snímače s automatickým čištěním čidel, které eliminují znečištění elektrod a z toho plynoucí vliv na změřenou hodnotu.