Oxidačně-redukční potenciál

Měření hodnoty ORP nabývá stále většího významu. Může sloužit např. pro kontrolu a řízení denitrifikačních procesů na biologických ČOV, řízení neutralizačních procesů, nebo řízení dávky manganistanu na úpravnách vody. Toto měření lze rovněž použít ke sledování nízkých koncentrací chloru, chlordioxidu nebo ozonu v čisté vodě. Základním předpokladem pro spolehlivé měření ORP je udržení čistého povrchu měrné kovové elektrody. V mnoha případech toho lze dosáhnout pouze mechanickým čištěním čidla, kde se v praxi výborně osvědčují snímače INSA s automatickým čištěním (SPR41ME, SPO41ME).

Oxidačně-redukční potenciál: Provozní převodník MFD88

Provozní převodník MFD88

Oxidačně-redukční potenciál: Čidla

Čidla

Oxidačně-redukční potenciál: Roztoky a náhradní díly

Roztoky a náhradní díly

Oxidačně-redukční potenciál: Příklady aplikací

Příklady aplikací

Oxidačně-redukční potenciál: Doporučené sestavy

Doporučené sestavy