Provozní přístroje

Naše přístroje umožňují efektivní řízení vodohospodářských a podobných technologií, nebo výstavbu monitorovacích systémů pro povrchové, spodní i odpadní vody.

Vedle základních konfigurací zaměřených jen na jednotlivé druhy měření je zpravidla možné v jediném přístroji kombinovat i více různých měření, což může ve výsledku přinést značnou úsporu.

Provozní převodník MFD88

Provozní převodník MFD88

Koncentrace kyslíku

Koncentrace kyslíku

Hodnota pH

Hodnota pH

Oxidačně-redukční potenciál

Oxidačně-redukční potenciál

Konduktivita

Konduktivita

Koncentrace chloru

Koncentrace chloru

Koncentrace chlordioxidu

Koncentrace chlordioxidu

Koncentrace ozonu ve vodě

Koncentrace ozonu ve vodě

Iontově selektivní měření

Iontově selektivní měření

Provozní snímače

Provozní snímače

Montážní doplňky

Montážní doplňky

Analyzátorové stanice

Analyzátorové stanice