Provozní přístroje

Naše přístroje umožňují efektivní řízení vodohospodářských a podobných technologií, nebo výstavbu monitorovacích systémů pro povrchové, spodní i odpadní vody.

Vedle základních konfigurací zaměřených jen na jednotlivé druhy měření je zpravidla možné v jediném přístroji kombinovat i více různých měření, což může ve výsledku přinést značnou úsporu.

Provozní převodník MFD88

Náhled

Koncentrace kyslíku

Náhled

Hodnota pH

Náhled

Oxidačně-redukční potenciál

Náhled

Konduktivita

Náhled

Koncentrace chloru

Náhled

Koncentrace chlordioxidu

Náhled

Koncentrace ozonu ve vodě

Náhled

Iontově selektivní měření

Náhled

Provozní snímače

Náhled

Montážní doplňky

Náhled

Analyzátorové stanice

Náhled