Koncentrace chloru: Doporučené sestavy

Nabídka společnosti INSA má v jistém smyslu stavebnicový charakter. Různé kombinace měřičů a dalších komponent z naší produkce úspěšně pokrývají širokou škálu aplikací v průmyslu, vodohospodářství, i v řadě dalších oblastí. Na dotaz vám rádi nabídneme vhodou sestavu přímo pro vaši aplikaci. Chcete-li se v produktech naší společnosti lépe orientovat i sami, najdete níže některé typické sestavy prověřené praxí. Nejedná se však ani zdaleka o úplný výčet všech možných kombinací.

Měření volného chloru (případně volného aktivního chloru) v úpravnách vody

Sestava s čidlem v úsporném průtočném bloku, vhodná pro čistou vodu. Přívod vzorku vody hadičkou. V závorkách je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) chlor
 • 1x(2x) průtočný blok PB42V
 • 1x(2x) krabice PK41
 • 1x(2x) čidlo CSUT43PS-R (alternativně CSCT43PS-R při měření volného aktivního chloru)

Měření volného chloru (případně volného aktivního chloru) a pH v úpravnách vody

Sestava s dvojicí čidel v úsporném průtočném bloku, vhodná pro čistou vodu. Přívod vzorku vody hadičkou. V závorkách je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) chlor a 1x(2x) pH
 • 1x(2x) průtočný blok PB42V
 • 1x(2x) krabice PK41
 • 1x(2x) čidlo CSUT43PS-R (alternativně CSCT43PS-R při měření volného aktivního chloru)
 • 1x(2x) čidlo pH typ 01-29GK

Měření pH, ORP a chloru pro bazény a koupaliště (s možností řídit přímo dávkování)

Měření trojice obvyklých parametrů bazénové vody v jediném kompaktním bloku s přívodem vzorku vody hadičkou. Lze také přímo řídit dávkování chemie, zpravidla pro dosažení správných hodnot pH a chloru. V závorce uvedená varianta obslouží dva bazény v rámci téhož objektu, je však omezena max. 4 výstupy proudovou smyčkou 4-20 mA a max. 4 relé.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) pH + ORP + Chlor, volitelně 2x(4x) relé (přímo řízené dávkování)
 • 1x(2x) průtočný blok PB43V
 • 2x(4x) krabice PK41
 • 1x(2x) čidlo pH typ 01-29GK
 • 1x(2x) čidlo ORP typ Pt271TK
 • 1x(2x) čidlo chloru a teploty CSUT43PS

Měření pH a chloru pro bazény a koupaliště (s možností řídit přímo dávkování)

Měření dvojice nejdůležitějších parametrů bazénové vody v jediném kompaktním bloku s přívodem vzorku vody hadičkou. Lze také přímo řídit dávkování chemie. V závorce uvedená varianta obslouží dva bazény v rámci téhož objektu, je však omezena max. 4 výstupy proudovou smyčkou 4-20 mA a max. 4 relé.

 • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) pH + Chlor, volitelně 2x(4x) relé (přímo řízené dávkování)
 • 1x(2x) průtočný blok PB42V
 • 1x(2x) krabice PK41
 • 1x(2x) čidlo pH typ 01-29GK
 • 1x(2x) čidlo chloru a teploty CSUT43PS