Konduktivita: Doporučené sestavy

Nabídka společnosti INSA má v jistém smyslu stavebnicový charakter. Různé kombinace měřičů a dalších komponent z naší produkce úspěšně pokrývají širokou škálu aplikací v průmyslu, vodohospodářství, i v řadě dalších oblastí. Na dotaz vám rádi nabídneme vhodou sestavu přímo pro vaši aplikaci. Chcete-li se v produktech naší společnosti lépe orientovat i sami, najdete níže některé typické sestavy prověřené praxí. Nejedná se však ani zdaleka o úplný výčet všech možných kombinací.

Měření konduktivity (a teploty) v potrubí

Sestava pro měření čisté vody skleněným čidlem vloženým přímo do potrubí pomocí jednoduchého pouzdra, případně pomocí odolného vkládaného snímače z nerezové oceli. Vzhledem k obtížnému čištění není tato varianta vhodná při výskytu jakéhokoliv zdroje znečištění čidla. V závorce je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

  • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) konduktivita
  • 1x(2x) pouzdro čidla PE G3/4D nebo vkládaný snímač SVK42
  • 1x(2x) čidlo konduktivity typ C21, nebo C29 (je-li požadována teplotní korekce)
  • 1x(2x) krabice PK41

Měření konduktivity (a teploty) na volné hladině

Sestava pro měření v nádržích a kanálech s otevřenou hladinou. Automatické čištění čidel obstojí i ve znečištěných vodách, vzhledem k použití plastových dílů a nerezových elektrod však není tato varianta vhodná pro vysoké teploty a agresivní roztoky. V závorce je uvedena varianta pro dvě měřená místa.

  • 1x měřič MFD88 v konfiguraci 1x(2x) konduktivita
  • 1x(2x) ponorný snímač SPO41MEK s automatickým čištěním, nebo alternativně SPO41K (bez čištění)
  • 1x(2x) čidlo konduktivity CS21K
  • 1x(2x) čidlo teploty TTK21PS (je-li požadována teplotní korekce)
  • 1x(2x) upínka MUT11B (podle potřeby)