Iontově selektivní měření: Doporučené sestavy

Nabídka společnosti INSA má v jistém smyslu stavebnicový charakter. Různé kombinace měřičů a dalších komponent z naší produkce úspěšně pokrývají širokou škálu aplikací v průmyslu, vodohospodářství, i v řadě dalších oblastí. Na dotaz vám rádi nabídneme vhodou sestavu přímo pro vaši aplikaci. Chcete-li se v produktech naší společnosti lépe orientovat i sami, najdete níže některé typické sestavy prověřené praxí. Nejedná se však ani zdaleka o úplný výčet všech možných kombinací.

Měření vody odebírané z potrubí čidly ISE

Sestava pro měření některou ze široké škály iontově selektivních elektrod v provozních podmínkách. Vzorek vody se přivádí a odvádí hadicí. Tyto aplikace je třeba pečlivě zvážit s ohledem na poměrně náročnou údržbu čidel ISE a požadovanou frekvenci čištění čidel. Případné nasazení automatického čištění čidel je třeba předem s námi konzultovat, protože některá čidla vyžadují použití samostatné referentní elektrody.

Měření čidly ISE v nádržích a kanálech s otevřenou hladinou

Sestava pro měření některou ze široké škály iontově selektivních elektrod v provozních podmínkách. Elektroda je pomocí tyčového ponorného snímače umístěna přímo do nádrže s otevřenou hladinou. Tyto aplikace je třeba pečlivě zvážit s ohledem na poměrně náročnou údržbu čidel ISE a požadovanou frekvenci čištění čidel. Případné nasazení automatického čištění čidel je třeba předem s námi konzultovat, s ohledem na potřebu použití samostatné referentní elektrody.