Iontově selektivní měření: Příklady aplikací

Měřiče a měřící sestavy INSA nacházejí uplatnění v široké škále aplikací v průmyslu, vodohospodářství, i v řadě dalších oblastí. Níže najdete stručné informace a tipy k některým typickým aplikacím.

Iontově selektivní měření v provozních podmínkách

Iontově selektivní měření v provozních podmínkách

Iontově selektivní elektrody zahrnují širokou škálu různých měření, a neméně široká je i škála jejich aplikací v praxi. Jde o moderní analytická čidla pro potenciometrické stanovení nejrůznějších iontových analytů za použití různých metod vyhodnocování, používaná v analytických laboratořích, v zemědělství, potravinářském průmyslu, biochemii, farmacii, medicíně, pro ekologická měření povrchových, spodních, pitných a odpadních vod a jiných vzorků, v tribodiagnostice, při analýze trhavin a pyrotechnických složí, pro aplikace ve výzkumných laboratořích, a mnohá další použití.

S postupujícím vývojem tato čidla stále více pronikají i do provozních podmínek v průmyslu, třebaže jejich použití v této oblasti má stále své limity. Jde o relativně náročná a citlivá čidla, jejichž nasazení v průmyslu je třeba v každém jednotlivém případě pečlivě zvážit. V některých aplikacích (na obrázku elektroda pro měření amonia) může být nutné použít snímače s automatickým mechanickým čištěním čidel (SPO41ME, SPR41ME).